K.V.M. Hospital - Cherthala, Alappuzha

K.V.M. Hospital - Cherthala, Alappuzha

Address:
K Velayudhan Memorial Hospital,
P.B. No. 30, Cherthala, Alappuzha,
Kerala 688524,  India

Phone : 0487-2384285